Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
Ä-protokoll   rekommenderad     protokoll som upprättas i samband med faderskapsutredning om det ifrågasätts att mannen i äktenskapet är far till barnet  
ägarform   rekommenderad     se anmärkning  
äldreboende   tillåten   särskilt boende för äldre   boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd  
ärende   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) avgränsad fråga som handläggs av en nämnd och som det ska fattas beslut i