Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
ålder   rekommenderad     se anmärkning  
återbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande  
återrapportering   rekommenderad     meddelande från apotek till förskrivaren som anger vad som faktiskt expedierats  
åtgärd   rekommenderad   insats   aktivitet som är inriktad på visst resultat  
åtgärdsbehov   rekommenderad     behov av åtgärd som avser att minska eller eliminera ohälsa