Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
öppen verksamhet   rekommenderad     verksamhet för social samvaro och annan aktivitet som inte är individuellt behovsprövad  
öppen vård   rekommenderad   öppenvård   hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar  
öppenvård   tillåten   öppen vård   hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar  
öppenvårdsbesök   rekommenderad     vårdkontakt inom öppen vård som innebär fysiskt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal  
överbeläggning   rekommenderad     händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats  
överklagande   rekommenderad     begäran att beslut ska prövas i högre instans och ändras enligt yrkande  
överkänslighet   rekommenderad     ökad känslighet vid kontakt med faktorer i omgivningen som vanligtvis tolereras av en majoritet av människor  
överkänslighetsreaktion   rekommenderad     reaktion som orsakas av en viss överkänslighet  
överlämnande av läkemedel   rekommenderad     det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet  
övrig dagsjukvård   rekommenderad     annan dagsjukvård än dagkirurgi och dagmedicin