Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
generellt direktiv om läkemedelsbehandling   rekommenderad     beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd  
generikum   tillåten   generiskt läkemedel   läkemedel med samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlen kan anses likvärdiga  
generiskt läkemedel   rekommenderad   generikum   läkemedel med samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlen kan anses likvärdiga  
genomförande   rekommenderad     verkställighet av en beslutad insats  
genomförandeplan   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde  
god man   rekommenderad     person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas  
gruppbesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal  
gruppboende   rekommenderad     se under anmärkning till gruppbostad och särskilt boende för äldre  
gruppbostad   rekommenderad     (inom socialtjänsten:) bostad med särskild service som är avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov