Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Term Termstatus Synonymer Definition
nasoduodenal sond   rekommenderad     sond via näsan till tolvfingertarmen för enteral nutrition  
nasogastrisk sond   rekommenderad     sond via näsan till magsäcken för enteral nutrition  
nasojejunal sond   rekommenderad     sond via näsan till tunntarmen för enteral nutrition  
naturläkemedel   rekommenderad     läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning och som inte är alltför bearbetade  
negativ händelse   rekommenderad     händelse som medfört något oönskat  
NPL-ID   rekommenderad     unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel  
NPL-pack-ID   rekommenderad     unik identifierare av läkemedelsvara enligt Nationellt produktregister för läkemedel  
nutrition   rekommenderad     se anmärkning  
nybesök   rekommenderad     öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/ motsvarande), vårdcentral eller motsvarande  
nyckel   rekommenderad     information som identifierar kopplingen mellan data före och efter kodning  
nämnd för forskningsetik   tillåten   etikprövningsnämnd   nämnd för etikprövning av forskning som avser människor  
näringsdryck   rekommenderad     flytande kosttillägg  
närstående   rekommenderad     person som den enskilde anser sig ha en nära relation till