Socialstyrelsen

Termbanken

Välkommen till Socialstyrelsens termbank.

Termbanken innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Sök i
Utökad sökning
Enkel sökning
Din sökning gav inga träffar

Det kan bero på att

  • du har sökt med specialtecken såsom * eller %. Radera dessa tecken och gör om sökningen. Trunkerad sökning sker automatiskt.
  • du har avgränsat sökningen. Under Utökad sökning, välj Ämnesområde: Alla ämnesområden och gör om sökningen.
  • du har sökt efter en term som inte är specifik för fackområdet vård och omsorg. För termer inom andra fackområden, se Rikstermbanken.
  • du har sökt efter en medicinsk term. Socialstyrelsens termbank innehåller främst administrativa termer. För medicinska termer, se Snomed CT.
  • du har sökt efter en engelsk term. Socialstyrelsens termbank innehåller bara termer på svenska.

För att ställa en fråga till Socialstyrelsens terminologer, kontakta terminologi@socialstyrelsen.se