Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hälso- och sjukvård
Termstatus: rekommenderad
Definition: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
Källa till definition: 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: I begreppet hälso- och sjukvård ryms även viss annan verksamhet, t.ex. abort och sterilisering. I vissa situationer kan en individinriktad medicinsk åtgärd, t.ex. hälsoundersökning av blivande värnpliktiga, anses som hälso- och sjukvård trots att syftet kan vara ett annat än att behandla sjukdomar och skador.
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård