Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordinationshandling
Termstatus: rekommenderad
Definition: handling som ska ge en samlad bild av ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling
Källa till definition: 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Ordinationshandlingen är en del av patientens journal.
Ämnesområde: Läkemedel