Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förstöra
Termstatus: rekommenderad
Jämför: destruktion
avidentifiering
Definition: (om prov:) göra odugligt för användning
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Prov kan förstöras både avsiktligt (destrueras) och oavsiktligt. Ett förstört prov existerar inte längre som enskilt prov.
Ämnesområde: Biobanker