Socialstyrelsen

Termbanken


Term: pseudonymisering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avidentifiering
kodning
Definition: ersättande av en identitetsbeteckning med en pseudonym
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Såväl prov som personuppgifter kan pseudonymiseras.
Ämnesområde: Personuppgifter