Socialstyrelsen

Termbanken


Term: nyckel
Termstatus: rekommenderad
Jämför: kodning
Definition: information som identifierar kopplingen mellan data före och efter kodning
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Personuppgifter