Socialstyrelsen

Termbanken


Term: etikprövningsnämnd
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: nämnd för forskningsetik
Definition: nämnd för etikprövning av forskning som avser människor
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller