Socialstyrelsen

Termbanken


Term: nämnd för forskningsetik
Termstatus: tillåten
Synonymer: etikprövningsnämnd
Definition: nämnd för etikprövning av forskning som avser människor
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller