Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samtycke
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personuppgifter
samtyckesbeslut
Definition: frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter.

För tillgång till vårdinformation krävs samtycke vid informationstillgång för informationsmottagare som omfattas av yttre sekretess. Samtycket kan vara skriftligt, muntligt eller presumerat (underförstått). Patienten kan när som helst återkalla sitt samtycke.
Ett samtycke
- ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn)
- gäller tillgång till specificerad vårdinformation
- gäller för en eller flera informationsmottagare.
Ämnesområde: Juridik