Socialstyrelsen

Termbanken


Term: kodning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avidentifiering
diagnoskod
Definition: operation vid vilken data översätts från en form till en annan
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Senast beslutad 2011
Anmärkning: Ett exempel på kodning inom vård och omsorg är när man ersätter en klartext med en kod ur en klassifikation.

Exempel på företeelser som kan kodas är diagnoser (diagnoskod, ICD-kod), åtgärder (KVÅ-kod), funktionstillstånd (ICF-kod) och läkemedel (ATC-kod).

ICD står för den internationella sjukdomsklassifikationen (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
KVÅ står för klassifikation av vårdåtgärder.
ICF står för klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health).
ATC står för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.

I biobankssammanhang: Benämningen kodning bör inte användas som alternativ till t.ex. pseudonymisering eller ommärkning eller motsvarande.
Ämnesområde: Personuppgifter