Socialstyrelsen

Termbanken


Term: livsmedel för särskilda näringsändamål
Termstatus: rekommenderad
Definition: livsmedel som till följd av särskild sammansättning eller tillverkningsmetod är lämpliga för spädbarn och barn upp till tre år, personer i behov av särskild kost samt personer som kan ha nytta av ett kontrollerat intag av särskilda ämnen i kosten
Källa till definition: Nationalencyklopedin
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Enligt Läkemedelsverkets förteckning över livsmedel som omfattas av prisnedsättning.
Förskrivningstyp (L) eller (A).

Livsmedel till barn under 16 år betalas till stor del av läkemedelsförmånen. Förskrivningen ska göras på livsmedelsanvisning och får för varje expedition avse högst den mängd livsmedel som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar.

Landstingen subventionerar livsmedel för särskilda näringsändamål till vuxna i varierande grad.
Ämnesområde: Nutrition