Socialstyrelsen

Termbanken


Term: bosättningskommun
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vistelsekommun
placeringskommun
folkbokföringskommun
ansvarig kommun
kostnadsansvarig kommun
Definition: den kommun där en viss person anses vara bosatt
Källa till definition: 16 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Vid bedömning av frågan om var en person ska anses vara bosatt kan ledning hämtas från folkbokföringslagens bestämmelser om rätt folkbokföringsort. En person kan alltså i regel anses bosatt i den kommun där han eller hon är folkbokförd.
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Levnomst.pdf
Ämnesområde: Personuppgifter