Socialstyrelsen

Termbanken


Term: enhet
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: sort
Definition: fastlagt jämförelsevärde av en storhet
Källa till definition: Nationalencyklopedin
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Exempel på enheter är för vikt milligram, mg, för tid sekund, s och för energi joule, J.
Ämnesområde: Allmänna begrepp