Socialstyrelsen

Termbanken


Term: rekvisition
Termstatus: rekommenderad
Definition: beställning (av något) från större förråd e.d.
Källa till definition: Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Det är ofta verksamhetschefen (förutsatt att han eller hon har förskrivningsrätt) som får beställa läkemedel eller delegerar rätten att göra detta till lämpliga personer.

Inom läkemedelsstatistiken innebär rekvisition handling som utgör beställning av läkemedel eller teknisk sprit från ett apotek, till en vårdenhet.
Ämnesområde: Läkemedel