Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förnamn
Termstatus: rekommenderad
Definition: persons individuella namn eller dopnamn
Källa till definition: Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Ofta flera, varav ett är tilltalsnamn.
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Personuppgifter