Socialstyrelsen

Termbanken


Term: efternamn
Termstatus: rekommenderad
Definition: namn som anger släkt- eller familjetillhörighet
Källa till definition: Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Personuppgifter