Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förbrukningsartikel
Termstatus: rekommenderad
Definition: vara som fortlöpande förbrukas
Källa till definition: Nationalencyklopedins ordbok
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Inom läkemedelsstatistiken innebär förbrukningsartikel artikel som patient behöver för egenkontroll av medicinering, för att tillföra kroppen läkemedel eller vid stomi.
Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, fastställer priser på förbrukningsartiklar.
Ämnesområde: Läkemedel