Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dagkirurgi
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dagmedicin
övrig dagsjukvård
Definition: dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning
Källa till definition: SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Med kirurgisk åtgärd avses åtgärd enligt gällande operationsklassifikation.
För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård