Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dagmedicin
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dagkirurgi
övrig dagsjukvård
Definition: dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation
Källa till definition: SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Exempel på dagmedicin kan vara dialysbehandling, cytostatikabehandling och diabetesvård.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård