Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dagsjukvård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: övrig dagsjukvård
dagmedicin
dagkirurgi
Definition: öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver
Källa till definition: SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.
För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård