Socialstyrelsen

Termbanken


Term: övrig dagsjukvård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dagmedicin
dagkirurgi
Definition: annan dagsjukvård än dagkirurgi och dagmedicin
Källa till definition: SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: För patienten skall det finnas en upprättad vårdplan.
Inga tidsmässiga preciseringar skall tillämpas.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård