Socialstyrelsen

Termbanken


Term: farmaceut
Termstatus: rekommenderad
Definition: person som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie
Källa till definition: 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m.
Beslutad: Beslutad 2003
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller