Socialstyrelsen

Termbanken


Term: patientjournal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: journalhandling
Definition: en eller flera journalhandlingar som rör samma patient
Källa till definition: Patientdatalagen (2008:355)
Beslutad: Senast beslutad 2009
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård