Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ytlig kroppsbesiktning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: fullständig kroppsbesiktning
Definition: granskning av de delar av den nakna kroppen som är synliga samt armhålor, hår och fotsulor
Källa till definition: Proposition 1990/91:58
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Fullständig kroppsbesiktning med undersökning av kroppens ihåligheter får endast ske genom beslut enligt rättegångsbalken av undersökningsledare, åklagare eller domstol.
Ämnesområde: Juridik