Socialstyrelsen

Termbanken


Term: allmäntjänstgöring för läkare
Termstatus: rekommenderad
Definition: praktisk tjänstgöring efter läkarexamen för att kunna bli legitimerad läkare
Källa till definition: Proposition 1997/98:5, Läkarnas vidareutbildning
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård