Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uppmärksamhetsinformation
Termstatus: rekommenderad
Jämför: överkänslighet
uppmärksamhetssignal
observandum
varningsinformation
Definition: information som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg
Beslutad: Senast beslutad 2015
Anmärkning: Uppmärksamhetsinformation är ett överordnat begrepp till observandum och varningsinformation.

Hälso- och sjukvårdspersonal anger uppmärksamhetsinformation i till exempel en patientjournal för att meddela en användare att en viss riskfaktor föreligger.

Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en uppmärksamhetssignal.
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Uppmärksamhetsinformation