Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uppmärksamhetssignal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: uppmärksamhetsinformation
Definition: synlig, hörbar eller med känseln förnimbar indikering som överför uppmärksamhetsinformation
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Uppmärksamhetssignalen finns till exempel i elektroniska patientjournaler.
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Uppmärksamhetsinformation