Socialstyrelsen

Termbanken


Term: bassängbad
Termstatus: rekommenderad
Definition: anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter
Källa till definition: Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7 (M)
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: T.ex. bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.
Ämnesområde: Allmänna begrepp