Socialstyrelsen

Termbanken


Term: tillsynsmyndighet
Termstatus: rekommenderad
Definition: (inom miljö- och hälsoskydd:) den kommunala nämnd som utövar den operativa tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i kommunen
Källa till definition: Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7 (M)
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller