Socialstyrelsen

Termbanken


Term: verksamhetsutövare
Termstatus: rekommenderad
Definition: (för bassängbad:) fysisk eller juridisk person som driver bassängbad
Källa till definition: Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, SOSFS 2004:7 (M)
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Roller