Socialstyrelsen

Termbanken


Term: säkerhetshandling
Termstatus: rekommenderad
Definition: handling som innehåller teknisk beskrivning av säkerheten
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Anmärkning: Säkerhetshandlingen innehåller situationsplan samt plan- och sektionsritningar och anger funktionskraven för den fysiska säkerheten, som t.ex. perimeterskydd, omslutande och sektionsindelade byggnadsdelar, angreppssida för konstruktioner mot genombrytning samt el- och teleanläggningar, vilka redovisas med grafiska symboler.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård