Socialstyrelsen

Termbanken


Term: inre säkerhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: yttre säkerhet
Definition: (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) säkerhet inom en avdelning
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Anmärkning: Den inre säkerheten kan t.ex. avse vårdens innehåll och rutiner för att förhindra användningen av alkohol och andra droger.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård