Socialstyrelsen

Termbanken


Term: yttre säkerhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: perimeterskydd
skalskydd
Definition: (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) en avdelnings skalskydd och perimeterskydd
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård