Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skalskydd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: perimeterskydd
Definition: (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd i form av en avdelnings fysiska gränser
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Anmärkning: Skalskyddet utgörs av omslutande väggar, tak och golv med tillhörande byggnadsdetaljer och slussfunktioner.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård