Socialstyrelsen

Termbanken


Term: perimeterskydd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: skalskydd
Definition: (inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk undersökning:) skydd inom en verksamhets område men utanför skalskyddet för att fördröja rymning och fritagning samt förhindra otillbörlig kontakt genom skalskyddet
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Anmärkning: Perimeterskyddet kan t.ex. utgöras av omslutande murar eller staket.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård