Socialstyrelsen

Termbanken


Term: säkerhetsanpassning
Termstatus: rekommenderad
Definition: åtgärder som vidtas för att åstadkomma säkerhet
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård