Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anmälningsansvarig
Termstatus: rekommenderad
Definition: befattningshavare som vårdgivaren utsett att svara för anmälningsskyldigheten
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Roller