Socialstyrelsen

Termbanken


Term: informationssäkerhetspolicy
Termstatus: rekommenderad
Definition: policy som anger mål och inriktning för samt styr en organisations informationssäkerhetsarbete
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Allmänna begrepp