Socialstyrelsen

Termbanken


Term: signera
Termstatus: rekommenderad
Definition: påföra signatur i syfte att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Allmänna begrepp