Socialstyrelsen

Termbanken


Term: autentisering
Termstatus: rekommenderad
Definition: kontroll av uppgiven identitet
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Personuppgifter