Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ledningssystem
Termstatus: rekommenderad
Definition: system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att uppnå dessa mål
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Allmänna begrepp