Socialstyrelsen

Termbanken


Term: informationssystem
Termstatus: rekommenderad
Definition: system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-hantering och journalföring i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Allmänna begrepp