Socialstyrelsen

Termbanken


Term: behandling av personuppgifter
Termstatus: rekommenderad
Jämför: blockering av personuppgifter
Definition: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: T.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
Ämnesområde: Personuppgifter