Socialstyrelsen

Termbanken


Term: handläggning
Termstatus: rekommenderad
Definition: förfarande som börjar med att ett ärende väcks och efter utredning utmynnar i ett beslut
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2006:5) vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Beslutad: Beslutad 2007
Bilagor: http://termbank.socialstyrelsen.se/docs/Handlagg.pdf
Ämnesområde: Handläggning