Socialstyrelsen

Termbanken


Term: journal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personakt
Definition: (inom socialtjänsten:) den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2006:5) vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Handläggning